Uzņēmums

Mūsu mērķis: nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši ikviena pasūtītāja vajadzībām un vēlmēm, ievērojot uzņēmuma pamatvērtības ikdienas darbā ar klientiem un sadarbības partneriem.

Mūsu principi:

 • balstīt uzņēmējdarbību uz atklātām un līdzvērtīgām partneru attiecībām;
 • apzināties savu darbinieku vērtību un ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē;
 • veidot un uzturēt darba vidi, kur katru darbinieku un viņa ieguldīto darbu ciena un atbilstoši novērtē;
 • strādāt atbilstoši uzņēmumā pieņemtajiem kvalitātes standartiem, ko nodrošina uzņēmuma darbinieki, katrā projekta attīstības posmā liekot lietā savu pieredzi un profesionālās zināšanas.

Uzņēmums ir nodrošināts ar savu autotransportu, iekraušanas, rakšanas, pacelšanas un citām iekārtām, mehānismiem un mērinstrumentiem.

Uzņēmuma rīcībā ir augsti kvalificēts darbaspēks un inženiertehniskais personāls, kurš sertificēts šādās jomās:

1. Elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība:

 • Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 20kV
 • Gaisvadu līnijas līdz 20kV
 • Kabeļlīnijas līdz 20kV
 • Elektropiedziņa un automātika līdz 1kV
 • Ēku elektroinstalācija līdz 1kV
 • Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija līdz 1kV
 • Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1 kV

2. Telekomunikāciju sistēmas un tīkli būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

3. Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana:

 • Gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas līdz 1kV
 • Ēku elektroinstalācija līdz 1kV
 • Elektropiedziņa un automātika, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori līdz 1kV
 • Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1kV

Pakalpojumi

 • visa veida elektromontāžas darbi ar spriegumu līdz 20 kV (gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas, transformatoru apakšstacijas un sadales punkti, visu veidu būvju elektroinstalācija, zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība);
 • automātikas un elektropiedziņas montāža;
 • elektrosadaļu un metālizstrādājumu izgatavošana;
 • ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, telefonu, televīzijas un datoru tīklu montāža;
 • elektrotehniskie mērījumi.

PARTNERI