Pakalpojumi

ENERGY EXPERT pakalpojumi:

Automatizācijas risinājumi

 • Ēku vadības sistēmas (Building Management Systems)
 • Telemetrija un telemātika
 • Energoefektivitātes projekti

Drošības sistēmu risinājumi

 • Ugunstrauksmes sistēmas
 • Apsardzes sistēmas
 • Videonovērošanas sistēmas
 • Piekļuves kontroles sistēmas
 • Publiskās izziņošanas sistēmas

Telekomunikāciju infrastruktūra

 • Iekšējie un ārējie kabeļu tīkli
 • Bezvadu tīkli
 • Pārraides iekārtas
 • Infrastruktūras būves

Ārējo un iekšējo elektrotīklu risinājumi

Mēs nodrošinām integrētus risinājumus un pilnu pakalpojumu ciklu:

 • Situācijas novērtēšana un konsultācijas
 • Risinājumu izstrāde
 • Projektēšana
 • Būvniecība
 • Uzturēšana

Elektroapgāde

Iekšējā un ārējā elektroapgāde ietver dažāda veida elektroapgādes risinājumus, kas nodrošina funkcionālu un efektīvu objekta darbību – apgaismojuma tīkli, iekštelpu un ēku apgaismojums, spēka tīkli, elektrosadales, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu tīkli, transformatoru punkti, sadales un uzskaites mezgli.
Elektroapgādes tīklu izbūves standartus un prasības visa veida būvēm un teritorijām nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Veicam elektroapgādes tīklu ar spriegumu līdz 1000V projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju, uzturēšanu, sniedzam dažādus integrētus risinājumus sekojošās sfērās.

Iekšējā un ārējā elektroapgāde un apgaismojums:

 • elektriskie tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, sadalnes, sadales iekārtas, transformatori)
 • apgaismojuma tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, gaismekļi, komutācijas iekārtas, sadalnes)
 • rezerves un avārijas elektroapgāde (UPS jeb nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas, ģeneratori kā rezerves vai pamata barošanas avots, 1,7 kW līdz 400 kW ģeneratoru noma)
 • zibens aizsardzība, pārsprieguma aizsardzība un zemējuma elektroietaises.Mēs veicam elektroapgādes tīklu ar spriegumu līdz 1000V projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju, uzturēšanu.

Pakalpojumu posmi:

 • Risinājumi un konsultācijas
 • Izpilddokumentācijas sagatavošana
 • Elektrisko mērījumu veikšana
 • Projektēšana
 • Būvniecība
 • Elektromontāža
 • Iekārtu ieregulēšana, iestatījumu veikšana un nodošana ekspluatācijā
 • Rekonstrukcija
 • Uzturēšana

Projektēšana

Uzņēmums piedāvā plašu projektēšanas pakalpojumu klāstu, kas sevī ietver:

 • Ārējo un iekšējo drošības tīklu projektēšanu;
 • Ārējo un iekšējo elektrotīklu projektēšanu;
 • Datu tīklu un datu centru projektēšanu;
 • Ārējo un iekštelpu telekomunikāciju tīklu projektēšanu;
 • Citu inženiertehnisko tīklu projektēšanu pēc atsevišķas vienošanās.

Katrā no minētajiem pakalpojumiem ir iespējams izvēlēties arī atsevišķas projekta stadijas:

 • Projektēšanas uzdevuma sagatavošana;
 • Objekta apsekošana un esošās situācijas novērtēšana;
 • Skiču projekta izstrāde;
 • Tehniskā projekta izstrāde;
 • Tehniskā projekta izstrāde ar augstu detalizācijas pakāpi;
 • Tehniskā projekta atjaunošana (projektiem, kuriem beidzies likumdošanā noteiktais derīguma termiņš);
 • Tehniskā projekta izstrāde pēc dabā jau izbūvētām komunikācijām;
 • Tehniskā shēmas izstrāde gadījumos, kad to pieļauj spēkā esošie uz projektēšanu attiecināmie normatīvie dokumenti;
 • Darba zīmējumu sagatavošana;
 • Izpilddokumentācijas sagatavošana.

Energy Expert priekšrocības:
SIA Energy Expert ir pieredzes bagāts uzņēmums vājstrāvu un telekomunikāciju tīklu projektēšanā.

 • Pie mums strādā profesionāli projektētāji;
 • Strādājam ar vairāk kā 20 dažādu ražotāju produktiem;
 • Plašs filiāļu tīkls visā valsts teritorijā.

Mūsu darbs nesākas un neapstājas tikai pie projektēšanas, bet ir tikai viens no posmiem, kuru mēs nodrošinām pilna cikla ķēdē – konsultācijas, risinājumu izstrāde, projektēšana, būvniecība, uzturēšana.  Mūsu atbildība ir vairāk kā tikai projekta izstrāde,jo, jau projektējot, mēs domājam par būvniecību un uzturēšanu.

Būvniecība

Būvniecība nodrošina pilnu darbu ciklu atbilstoši normatīvajiem aktiem, noteiktajai likumdošanai, izstrādātajam un saskaņotajam projektam, sākot no būvatļaujas izņemšanas līdz pat pilnīgai veikto darbu nodošanai un kvalitatīvai izpilddokumentācijas sagatavošanai.
Mēs izbūvējam:

 • Automatizācijas risinājumus
 • Drošības sistēmu risinājumus
 • Telekomunikāciju infrastruktūru
 • Ārējo un iekšējo elektrotīklu risinājumus

Uzturēšana

Mēs nodrošinām sistēmu uzturēšanu šādos līmeņos:

 1. Objektu tehniskā apkope (plānveida darbi ar noteiktu regularitāti).
 2. Bojājumu novēršana (remonti, sistēmu darbības atjaunošana) 24h diennaktī, ar saskaņotu reaģēšanas laiku – bojājumu novēršanas laiks sākot no četrām stundām.
 3. Nepieciešamie tehniskie risinājumi uzlabojumiem, sistēmu papildinājumi.

Mēs palīdzēsim šādās jomās:

 • Telekomunikāciju infrastruktūras sakārtošanas un uzturēšanas pakalpojumi
 1. Optikas un vara kabeļu tīkls
 2. Pārraides sistēmu uzturēšana (Transmitions systems and equipment)
 3. Datu pārraides tīklu uzturēšana
 4. Bezvadu sistēmu uzturēšana
 5. Iekšējo LAN tīklu un vājstrāvu sistēmu apkalpošana un uzturēšana
 • Ēku automātikas apkalpošana
 • Rūpnieciskās automātikas apkalpošana
 • Drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
 • Elektroapgādes un barošanas iekārtu apkalpošana

Kāpēc izvēlēties mūs?

Energy Expert resursi ļauj nodrošināt SLA līmeni visā Latvijas teritorijā ar momentānu reakcijas laiku 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā un bojājumu novēršanas laiku no 3 stundām atkarībā no klienta esošās tehnoloģijas un pakalpojumu klāsta. Visu diennakti pieejams dispečerdienests, kur pieteikt bojājumu un vienkāršos gadījumos arī atrisināt problēmu pa telefonu, bet sarežģītākos gadījumos kompetenti inženieri izbrauks uz Jūsu objektu.
Viens nodrošinātājs visu sistēmu apkalpošanai nozīmē vienotu atbildību un definētu servisa līmeni, viegli pārskatāmus procesus, iespējas sistemātiski plānot Jūsu investīcijas, kā arī izmaksu ekonomiju. Mēs nodrošinām arī sistēmu dokumentācijas uzturēšanu un, pārzinot situāciju, varam jau preventīvi novērst iespējamos sistēmu bojājumus.
Pie mums jūs vienmēr varēsiet saņemt profesionālas konsultācijas par labākajiem risinājumiem un uzturēšanas modeļiem!