Projektēšana

Projektēšana

Uzņēmums piedāvā plašu projektēšanas pakalpojumu klāstu, kas sevī ietver:

 • Ārējo un iekšējo drošības tīklu projektēšanu;
 • Ārējo un iekšējo elektrotīklu projektēšanu;
 • Datu tīklu un datu centru projektēšanu;
 • Ārējo un iekštelpu telekomunikāciju tīklu projektēšanu;
 • Citu inženiertehnisko tīklu projektēšanu pēc atsevišķas vienošanās.

Katrā no minētajiem pakalpojumiem ir iespējams izvēlēties arī atsevišķas projekta stadijas:

 • Projektēšanas uzdevuma sagatavošana;
 • Objekta apsekošana un esošās situācijas novērtēšana;
 • Skiču projekta izstrāde;
 • Tehniskā projekta izstrāde;
 • Tehniskā projekta izstrāde ar augstu detalizācijas pakāpi;
 • Tehniskā projekta atjaunošana (projektiem, kuriem beidzies likumdošanā noteiktais derīguma termiņš);
 • Tehniskā projekta izstrāde pēc dabā jau izbūvētām komunikācijām;
 • Tehniskā shēmas izstrāde gadījumos, kad to pieļauj spēkā esošie uz projektēšanu attiecināmie normatīvie dokumenti;
 • Darba zīmējumu sagatavošana;
 • Izpilddokumentācijas sagatavošana.

Energy Expert priekšrocības:
SIA Energy Expert ir pieredzes bagāts uzņēmums vājstrāvu un telekomunikāciju tīklu projektēšanā.

 • Pie mums strādā profesionāli projektētāji;
 • Strādājam ar vairāk kā 20 dažādu ražotāju produktiem;
 • Plašs filiāļu tīkls visā valsts teritorijā.

Mūsu darbs nesākas un neapstājas tikai pie projektēšanas, bet ir tikai viens no posmiem, kuru mēs nodrošinām pilna cikla ķēdē – konsultācijas, risinājumu izstrāde, projektēšana, būvniecība, uzturēšana.  Mūsu atbildība ir vairāk kā tikai projekta izstrāde,jo, jau projektējot, mēs domājam par būvniecību un uzturēšanu.

PARTNERI