Elektroapgāde

Elektroapgāde

Iekšējā un ārējā elektroapgāde ietver dažāda veida elektroapgādes risinājumus, kas nodrošina funkcionālu un efektīvu objekta darbību – apgaismojuma tīkli, iekštelpu un ēku apgaismojums, spēka tīkli, elektrosadales, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu tīkli, transformatoru punkti, sadales un uzskaites mezgli.
Elektroapgādes tīklu izbūves standartus un prasības visa veida būvēm un teritorijām nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Veicam elektroapgādes tīklu ar spriegumu līdz 1000V projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju, uzturēšanu, sniedzam dažādus integrētus risinājumus sekojošās sfērās.

Iekšējā un ārējā elektroapgāde un apgaismojums:

 • elektriskie tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, sadalnes, sadales iekārtas, transformatori)
 • apgaismojuma tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, gaismekļi, komutācijas iekārtas, sadalnes)
 • rezerves un avārijas elektroapgāde (UPS jeb nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas, ģeneratori kā rezerves vai pamata barošanas avots, 1,7 kW līdz 400 kW ģeneratoru noma)
 • zibens aizsardzība, pārsprieguma aizsardzība un zemējuma elektroietaises.Mēs veicam elektroapgādes tīklu ar spriegumu līdz 1000V projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju, uzturēšanu.

Pakalpojumu posmi:

 • Risinājumi un konsultācijas
 • Izpilddokumentācijas sagatavošana
 • Elektrisko mērījumu veikšana
 • Projektēšana
 • Būvniecība
 • Elektromontāža
 • Iekārtu ieregulēšana, iestatījumu veikšana un nodošana ekspluatācijā
 • Rekonstrukcija
 • Uzturēšana

PARTNERI