20.11.2012. – 17.12.2012.

Transporta un mehānismu remonta serviss Flotes ielā 2, Rīgā.
Iekšējie elektromontāžas darbi 0,4kV tīkli.

PARTNERI